Zo zasadnutia Organizačno-správnej rady festivalu 3xĎ

Dňa 22. apríla 2014 v priestoroch SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove zasadala Organizačno-správna rada 21. Detského divadelného festivalu 3xĎ. Zasadnutiu predsedala Libuška Lakatošová za prítomnosti členov tejto rady Anny Lepšanovićovej, Alexandra Baka, Jána Makana, Miroslava Fábryho, koordinátorky festivalu Kataríny Mosnákovej a riaditeľa Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka Jána Havrana.

Prítomní členovia rokovali predovšetkým o ubytovaní a stravovaní na 3xĎ v Starej Pazove s finančnou konštrukciou a analyzovaný bol i program samotnej prehliadky. Rozhodnuté bolo, že počas trvania prehliadky bude ubytovaných 70 osôb a ostatným účastníkom sa bude hradiť stravovanie – obed v stanovený deň príchodu. Taktiež boli zhliadnuté i všetky ostatné položky okrem ubytovania a stravovania.
Zostalo upresniť celkový finančný plán prehliadky a vzhľadom na povinnosti pri vyúčtovaní dotácií, presne definovať kto z uvedených subjektov (NRSNM, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova, APV) čo má na starosti vyfinancovať.

Schválený bol návrh na plagát prehliadky, ktorý vypracoval akademický maliar Ðula Šanta. Do odbornej poroty boli navrhnutí Miroslav Fábry, Alexander Bako, Danka Hriešiková resp. Zuzana Tárnociová. Počas trvania prehliadky 3xĎ budú aktívne tri detské dielne – divadelná, hudobná a výtvarná.