Odborný seminár Žilina 2014

Odborný seminár pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, dejepisu, občianskej náuky a ďalších predmetov zo zahraničia uskutočnil sa v dňoch 23. – 25. apríla 2014 v Žiline.

Okrem učiteľov z Rumunska zúčastnili sa na ňom i 47 učitelia zo Srbska a to zo Selenče, Pivnice, Silbaša, Kulpina, Petrovca, Hložian, Kysáča, Nového Sadu, Čelareva, Báčskej Palanky, Padiny a Kovačice.

Vedľa zaujímavých prednášok a prezentácie stredných odborných škôl, účastníci seminára navštívili i pamätihodnosti Žilinského kraja ako sú: prehliadka Slovenského orloja a námestia v Starej Bystrici, plavba na pltiach po Váhu, Demänovskú jaskyňu slobody, gymnázium v Martine, strednú odbornú školu v Ružomberku. Po ukončení seminára všetci účastníci dostali zaujímavé darčeky, knihy ako i mapy pre svoje školy.

Bol to ešte jeden úspešný seminár, ktorí zorganizovali a finančne podporili Žilinský samosprávny kraj a Národnostná rada slovenskej nírodnostnej menšiny.