Sednica Komisije za srednje škole

Komisija za srednje škole Odbora za obrazovnje NSSNM je u utorak 7. maja 2013. godine na Gimnaziji Jan Kolar u Bačkom Petrovcu održala svoju sednicu.

Članovi komisije su informisani o trenutnoj situaciji u gimnazijama u Petrovcu i Kovačici kao i u srednjoj zdravstvenoj školi u Novom Sadu, odnosno o aktuelnim statističkim pokazateljima, kadrovskim, organizacionim i drugim pitanjima i problemima. Konstatovano je da će se republičko takmičenje iz slovačkog jezika održati u Gimnaziji Jan Kolar sa đačkim internatom u Bačkom Petrovcu 26. maja uz učešće srednjoškolaca iz Bačkog Petrovca, Bačke Palanke, Novog Sada, Kovčice i Stare Pazove. NSSNM će finansijki podržati republičko takmičenje a nagrađenim učenicima će biti obezbeđeno učešće na kursu „Slovački jezik za svaki dan i slovačka stvarnost“, koji će se održati od 23. – 29 juna u Bratislavi a maturantima će biti omogućeno učešće na tronedeljnom kursu slovačkog jezika i kulture u Modri.

Članovi komisije su razgovarali i o  kompetencijama NSSNM, koje proizilaze iz Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u vezi sa preuzimanjem osnivačkih prava Gimnazije Jan Kolar  sa đačkim internatom u Bačkom Petrovcu. Na sednici je doneta odluka da se „Putujuće takmičenje iz slovačkog jezika za srednje škole“ održi u oktobru 2013. godine u Kovačici.