Sednica Komisije za predškolske ustanove

Odbor za obrazovanje i Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine kao zajednički projekat organizuje stručna predavanja o evidenciji prezimena u dnevnicima i matičnim knjigama u školama. Ovakvo predavanje je održano u okviru sednice Komisije za predškolske ustanove u Bačkom Petrovcu 23. 09. 2014. godine.

predskolou 002

Stručnom predavanju na temu „Transkripcija prezimena iz slovačkog jeziku u srpski jezik i obrnuto“, koje je držala prof. dr Ana Makišova sa Odseka za slovakistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, su prisustvovale 22 vaspitačice predškolskih ustanova iz Selenče, Pivnica, Kuplina, Gložana, Lalića, Bačkog Petrovca, Novog Sada, Kisača.

Predsdednica udruženja slovačkih vojvođanskih vaspitača, Božena Levarska, je govorila o aktivnostima udruženja a Alenka Repac je predstavila projekat „Slovački jezik raste u mome srcu“, koji je namenjen, kao učenje maternjeg jezika, deci predškolskih ustanova u Novom Sadu.

predskolou 003