Zo zasadnutia Asociácie slovenských pedagógov

Volebné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov sa konalo 21. marca 2016 na Gymnáziu so žiackym domovom Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prítomnosti početných učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

zo zasadnutia pedagogov marec 2016 002

Na úvod sa o činnosti ASP zmienili aj Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MSS. Prítomní učitelia znovu dali dôveru doterajšej predsedníčke Márii Andrášikovej a členom Tatiane Naďovej, Milušky Anučiakovej Mejerovej, Márii Kotvášovej a Svetlane Zolňanovej.

zo zasadnutia pedagogov marec 2016 003

V dozornej rade zostali Anna Medveďová, Jaroslav Grňa a Zuzana Maglovská a účtovníctvo bude mať na starosti Katarína Slavková.

zo zasadnutia pedagogov marec 2016 004

V pokračovaní stretnutia prítomní venovali pozornosť prezentácii knihy O slovenskom bilingvizme vo Vojvodine Dr. Márii Myjavcovej a záverom sa presunuli do Galérii Zuzky Medveďovej, kde predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová otvorila 6. samostatnú výstavu profesorky výtvarnej kultúry na dôchodku Anny Babiakovej.

zo zasadnutia pedagogov marec 2016 005