Zo zasadnutia Komisie pre divadelnú činnosť

V priestoroch NRSNM v Novom Sade dňa 7. júla po štvrtýkrát v bežnom roku zasadala Komisia pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru.

Akcentom zasadnutia bolo sumarizovanie tohtoročnej 22. Detskej divadelnej prehliadky 3xĎ v Starej Pazove. Členovia komisie totiž jednoznačne schválili Správu odbornej poroty tejto prehliadky s výnimkou jednotlivých pripomienok, ktoré v konečnom dôsledku boli usmernené na zlepšenie samotnej prehliadky.

Celkové dozvuky z 3xĎ sú pozitívne a ďalšou povinnosťou divadelnej komisie v budúcnosti bude z dosiahnutej kvantity – kvalitu posunúť na ešte vyšší stupienok. V tom zmysle prítomní hovorili i o možnosti zapojenia divadelnej výchovy do školského programu; o prípravách na seminár z tejto oblasti, ktorý sa v minulosti ukázal ako veľmi úspešný; o odbornej spolupráci s režisérmi v teréne v samom štarte školskej divadelnej sezóny; o korigovaní pravidiel tohto festivalu; o vypracovaní jednotnej banky údajov o našich divadelných odborníkoch (NRSNM) a divadelných textoch (Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov) a pod.

V pokračovaní sa členovia komisie zmienili o o prípravách na 46. Divadelný vavrín, ktorý sa začne 6. novembra 2015 a bude prebiehať v Starej Pazove. Dohodnuté bolo, aby Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypísal výzvu na koordinátora tejto prehliadky a aby sa postupne rozbehli prípravy i na toto celomenšinové podujatie.

Na cestovné trovy a diéty členom komisie bolo vyčlenené 12.698,00 dinárov.