Zo zasadnutí venovaných prípravám na 35. Zlatý kľúč

V priebehu augusta, septembra a októbra 2015 intenzívne prebiehali prípravy na 35. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč v Selenči.

V súvislosti s týmto celomenšinovým podujatím boli uskutočnené ďalšie tri zasadnutia Organizačno-správnej rady festivalu, telesa, ktoré sa stretlo po prvýkrát 26. júna 2015, keď bolo i konštituované.

za zas z k 2015 002


Na druhom zasadnutí
, ktoré sa uskutočnilo v slávnostnej sieni Miestneho spoločenstva Seleča dňa 3. augusta 2015, po schválení zápisnice z minulého zasadnutia, hovorilo sa o prihláškach, ktoré prišli po ukončení výzvy na tvorbu nových skladieb pre tento festival. Úhrnne ich prišlo devätnásť a nasledujúcim krokom bolo urobiť výber pozostávajúci z 12 skladieb. Preto bolo určené zloženie výberovej komisie (S. Benková Martinková, J. Súdi, M. Stankovićová Kriváková a A.Medveďová), ktorá posúdi kvalitu piesní a rozhodne, ktoré z nich sa zúčastnia na festivale.

V rámci ďalšieho bodu za aranžérov – upravovateľov skladieb boli zvolení Ondrej Pavčok a Samuel Kováč, ktorí budú mať na starosti i hudobnú postprodukciu. V pokračovaní umelecká riaditeľka festivalu Slovenka Benková Martinková hovorila o prípravách na festival ako i tom, že treba osloviť našich renomovaných spevákov a pod. V rámci zložky festivalu známej ako revuálna časť bolo slovo o tom, že vystúpi hudobník zo Srbska, keďže nieto nadostač prostriedkov.

Trovy zasadnutia vynášaju 7.700,00 dinárov.

 

Tretia schôdza sa uskutočnila na rovnakom mieste dňa 10. septembra 2015. Umelecká riaditeľka festivalu S. Benková Martinková podala správu zo zasadnutia výberovej komisie. Návrh na 12 zvolených skladieb bol v rámci ďalšieho bodu zo strany OSR jednoznačne schválený.

Koordinátor festivalu Jozef Gašparovský navrhol, aby sa z uvedenej sumy, ktorá v tej chvíli vynášala 770.000,00 dinárov, vyfinancovali predovšetkým úpravy skladieb a nahrávanie a až potom všetko ostatné. S. Benková Martinková hovorila o aktuálnych prípravách na festival ako i o tom, že sú texty upravené a že sa vypracujú nahrávky piesní. Povedané bolo, že v rámci revuálnej časti vystúpi Jarmila Bohušová, ktorá prednesie piesne zo svojho najnovšieho cédečka.

Trovy zasadnutia vynášaju 5.000,00 dinárov.

 

Do štvorice bolo uskutočnené i zasadnutie OS rady festivalu Zlatý kľúč dňa 10. októbra 2015. Jeho náplň mala podobný obsah ako i ten z predošlých schôdzí. Po schválení zápasníc J. Gašparovský prítomných informoval o dynamických prípravách v období, ktoré nastali po predošlej schôdzi. Upresňovali sa technické otázky a rozdelili kompetencie týkajúce sa dozoru hasičov, sms-hlasovania, odbornej poroty, stravovania a občerstvenia, VIP kokteilu, scény a efektov, inšpície, generálnej skúšky, ktorá bude v deň samotného koncertu a pod. S. Benková Martinková ozrejmila aktuálnu verziu finančného plánu, ktorý bol detailne vypracovaný podľa zdrojov existujúcich príjmov.

Členovia OSR jednoznačne schválili, aby sa čiastočné prostriedky, ktoré zabezpečilo Združenie Združenie pre pestovanie kultúry, tradície a umenia Selenča a Miestne spoločenstvo Selenča, usmernili na podporu autorov úprav pesničiek 35. Zlatého kľúča.

Trovy zasadnutia vynášaju 13.600,00 dinárov.