Osvrt na sednice posvećene pripremama na 35. “Zlatni ključ”

Tokom avgusta, septembra i oktobra 2015. godine vršile su se pripreme na 35. Festival popularne slovačke muzike “Zlatni ključ” u Selenči.

Tokom avgusta, septembra i oktobra 2015. godine vršile su se pripreme na 35. Festival popularne slovačke muzike “Zlatni ključ” u Selenči. Vezano za ovu manifestaciju koja je od posebnog značaja održane su tri sednice Organizaciono-upravnog saveta festivala. Prva, konstitutivna sednica je održana 26. juna 2015.

za zas z k 2015 002

Druga sednica je održana u svečanoj sali Mesne zajednice Selenča dana 3. avgusta 2015. Posle usvajanja zapisnika sa prošle sednice bilo je reči o prijavama koje su pristigle posle oglasa. Pristiglo ih je 19 a sledeći korak je bio da se sastane posebna komisija koja će odabrati samo 12 pesama. U rad ove komisije su bili uključeni S. Benkova Martinkova, J. Suđi, M. Stankovićova Krivakova i A.Medveđova.

U okviru sledeće tačke prisutni su se dogovorili da u pripremame ovih pesama – izradi aranžmana – budu uključeni muzičari Ondrej Pavčok i Samuel Kovač koji će da odrade i postprodukciju. U nastavku sednice je umetnički direktor festivala Slovenka Benkova Martinkova govorila o pripremama na festival i učestvovanju mladih renomiranih interpretatora.

Troškovi sednice iznose 7.700,00 dinara.

Treća sednica je održana na istom mestu 10. septembra 2015. S. Benkova Martinkova je izvestila prisutne o rezultatima sednice komisije za odabir pesama. Predlog za 12 izabranih pesama je bio od strane članova OUS jednoglasno usvojen.

Koordinator festivala Jozef Gašparovski je predložio da se od sredstava sa kojima festival raspolaže (770.000,00) isfinansira najveća stavka – pripreme pesama I snimanje a tek onda sve ostalo. S. Benkova Martinkova je govorila o aktuelnim pripremama na festival kao i o tome da su tekstovi već lektorisani i sl. U okviru revijalnog koncerta će nastupiti Jarmila Bohušova koja će da otpeva pesme sa svog najnovijeg cedea.

Troškovi sednice iznose 5.000,00 dinara.

Sednica Organizaciono-upravnog saveta festivala “Zlatni kluč” je četvrti put održana 10. oktobra 2015. J.Gašparovski je prisutne informisao o dinamičnim pripremama u periodu od poslednje sednice. Precizirani su tehnički detalji i kompetencije uoči festivala koji se odnose na dežurstvo, glasanje putem sms, stručnog žirija, osveženja, VIP koktela, pitanja vezana za scenu i efekte, inspicijente, generalne probe koja će biti na dan koncerta i sl. S. Benkova Martinkova je iznela aktuelan finansijski plan na osnovu izvora prihoda.

Članovi OUS su jednoglasno usvojili predlog da se deo sredstava Udruženja za negovanje kulture, tradicije i umetnosti “Selenča” i Mesne zajednice Selenča usmeri na podršku autorima aranžmana 35. “Zlatnog ključa”.

Troškovi sednice iznose 13.600,00 dinara.