Zo semináru

Členovia Výboru pre vzdelávanie Národnostných rád Slovákov, Ukrajincov, Rumunov a Rusínov absolvovali v Novom Sade od 08. – 10. 06. t. r. vzdelávanie na tému Afirmácia interkulturálnosti na dvojjazyčných školách. V rámci vzdelávania im bola prezentovaná aj príručka Kompetencie národnostných rád národnostných menšín. Organizátorom školenia bolo Vojvodinské centrum pre ľudské práva z Nového Sadu.