Stanovisko Výboru o Pedagogickej fakulte v Sombore

 
07. 06. 2012 sa v Novom Sade uskutočnila schôdza Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Ústrednou témou stretnutia bola analýza súčasného stavu Pedagogickej fakulty v Sombore a možnosť školenia našich učiteľov v slovenskej reči. Členovia Výboru sa v rozhovore s Dr. Ruženou Šimoniovou Černákovou, profesorkou na fakulte splnomocnenou rokovať v mene fakulty a Paľom Beličkom, riaditeľom Gymnázia v Báčskom petrovci na ktorom prebiehalo vyučovanie slovenských učiteľov v minulom období, dopracovali k nasledovým spoločným uzáverom:

-všemožne sa treba zakladať, aby vzdelávanie slovenských učiteľov pokračovalo v materinskom jazyku,

– podporuje sa vzdelávanie po akteditovanom programe, z čoho vyplýva, že je v školskom roku 2012/2013 možné uskutočniť vzdelávanie po slovensky len pre výberové predmety a to v Sombore,
– v školskom roku 2013/2014 sa akreditujú ďalšie predmety, na ktoré má slovenská menšina kádre a ešte raz sa preanalyzuje možnosť organizovania vzdelávania aj v Báčskom Petrovci,
– pre študentov, ktorí sa v školskom roku 2012/2013 zapíšu na fakultu do Smboru, sa Národnostná rada bude uchádzať o zabezpečenie ubytovania v somborskom internáte.,
– v rámci Dohody o spolupráci s Pedagogickou fakultou v Banskej Bystrici sa pokúsime zabezpečiť odborné kádre a literatúru zo SR.