Svoje brány otvára 19. Detský folklórny festival Zlatá brána

Detský folklórny festival Zlatá Brána 19. v poradí bude slávnostne otvorený v nedeľu 24. júna 2012 na zámku Zlatej brány v Kysáči. Zlatá Brána je festival detských hier, spevu, hudby a tanca a každoročne zoskupuje vyše tisíc nádejných spevákov a tanečníkov zo všetkých tunajších slovenských prostredí, ale aj zo zahraničia.
 
Program 19. DFF Zlatá brána – Kysáč 2012
 
štvrtok 21. júna 2012
 
– o 20.00 h v Galérii SND otvorenie výstavy výtvarných prác žiakov Základnej školy Ľudovíta Štúra 

piatok 22. júna 2012
 
– o 19.00 h v Predškolskej ustanovizni Lienka otvorenie výstavy detských prác Lienka maľuje a udelenie ročnej ceny časopisu Zornička v kategórii fotosúťaže Môj dedo/moja babka a ja
– o 20.00 h v Roľníckom družstve otvorenie výstavy Krstiny v organizácii Spolku kysáčskych žien 
– o 21.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány bábkové predstavenie Dlhý, široký, bystrozraký v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, Slovenská republika
 
sobota 23. júna 2012
 
– o 20.30 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány koncert hosťujúcich súborov 
 
nedeľa 24. júna 2012 – na ZŠ Ľudovíta Štúra
 
– 12.00 – 14.00 h príchod účastníkov
– 12.00 – 15.00 h priestorová skúška
– 15.00 – 16.00 h príprava na galakoncert
– 16.00 h – … otvorenie festivalu a galakoncert
– 21.00 h – … veselica 
 
 
Program 19. DFF „Zlatá brána“ – Kisač 2012
 
četvrtak 21. juna 2012.
 
– 20.00 h u Galeriji SND otvaranje izložbe likovnih radova učenika Osnovne škole Ljudovit Štur
 
petak 22. juna 2012.
 
– 19.00 h u Predškolskoj ustanovi „Lienka“ otvaranje izložbe dečjih radova Bubamara slika i dodela godišnje nagrade dečijeg časopisa Zornička u kategoriji fotografije „Moj deka/moja baka i ja“
– 20.00 h u zemljoradničkoj zadruzi otvaranje izložbe Krštenje u organizaciji Udruženja kisačkih žena 
– 21.00 h na zamku „Zlate brane“ u osnovnoj školi lutkarska predstava Dugačak, široki, dalekovid u izvođenju Pozorišta Galerija iz Novog Mesta nad Vahom iz Slovačke republike
 
subota 23. juna 2012.
 
– 20.30 h na zamku u osnovnoj školi koncert gostujućih ansambala 
 
nedelja 24. juna 2012. – u OŠ Ljudovit Štur
 
– 12.00 – 14.00 h dolazak učesnika
– 12.00 – 15.00 h prostorna proba
– 15.00 – 16.00 h priprema za galakoncert
– 16.00 h – … otvaranje festivala i galakoncert
– 21.00 h – … druženje