Záujem o interkultúrnosť v médiách menšinových národnostných spoločenstiev existuje

 

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov vo štvrtok 28. apríla 2011 v Novom Sade zorganizovali okrúhly stôl pod názvom Interkultúrnosť v médiách menšinových národnostných spoločenstiev: ÁNO – MOŽNO – NIE.

Predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a úradujúca predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Vladimíra Dorčová na úvod objasnili, že cieľom okrúhleho stola je vynajdenie spôsobu ako prispieť tak k zvýšeniu povedomia o interkultúrnosti ako vzťahu medzi kultúrami a o nutnosti ich interakcie v menšinových médiách a v širšej verejnosti, ako aj k nadviazaniu dialógu zvlášť medzi redakciami printových médií menšinových národnostných spoločenstiev. Na tomto stretnutí sa zúčastnili predstavitelia slovenského týždenníka Hlasu ľudu, rusínskych novín Ruske slovo, rumunskej Liberatatey, bunjevského informačného strediska Bunjevačke novine a chorvártskej novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hrvatska riječ.

Hlavným panelistom okrúhleho stola bol predseda Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny Dinko Gruhonjić, ktorý zdôraznil, že multikultúrnosť je iba štatistický faktor, kým interkultúrnosť je reálna hodnota, ktorú treba realizovať a rozvíjať, ako aj to, že výmena novinárskych príspevkov medzi menšinovými redakciami je hlavne na iniciatíve a ochoty jednotlivcov, a že sa ona nedá a nesmie nanucovať. Práve menšinové médiá môžu v pestovaní interkultúrnosti vo svojich médiách vidieť svoj záujem, keďže na ten spôsob môžu rozšíriť svoje publikum. Predstavitelia menšinových médií sa uzhodli na tom, že treba zvážiť všetky relevantné spôsoby upevňovania medzinácionálnych vzťahov a v zmysle interkultúrnosti rozvíjať spoluprácu výmenou novinárskych príspevkov, ale pripomenuli aj to, že treba vybalansovať potrebu zachovávania národnostnej identity a kultúry s potrebou realizovania interkultúrnosti v konkrétnych menšinových médiách.

 

Výsledkom okrúhleho stola, ako prítomní formulovali uzáver, je tak zvýšenie úrovne senzibility a zodpovednosti k vynachádzaniu spôsobov realizácie spoločných záujmov v súvislosti s témou interkultúrnosti, ako aj dohoda o formulovaní spoločného projektu v dohľadnej dobe.