Novinárske ceny ASN v rukách laureátov

 

V nedeľu 8. mája 2011 v kulpínskom kaštieli Asociácia slovenských novinárov udelila novinárske ceny. Udelenie cien Novinárskej súťaže ASN v predvečer 9. mája – Dňa Európy, ktorým si Európania pripomínajú základné ľudské hodnoty a slobody – mier, demokraciu, solidaritu, právo na zachovanie a rozvíjanie každej, vlastnej identity symbolizuje koreláciu medzi týmito dvomi udalosťami, keďže v duchu Dňa Európy sa nesie aj odkaz a zámer založenia Novinárskej súťaže ASN, povedala na úvod úradujúca predsedníčka ASN Vladimíra Dorčová. Cieľom Novinárskej súťaže ASN je podnietiť mladých ľudí a motivovať osvedčených novinárov, aby sa profesionálnejšie a kvalitnejšie venovali tejto oblasti spoločenského života a aktivizmu, keďže je to efektívny nástroj na zachovávanie, zviditeľňovanie a rozvoj národného spoločenstva, prostredníctvom ktorého je možné podnieťovať realizáciu pozitívnych hodnotových zmien v spoločnosti, v ktorej žijeme. Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka Národnostnej rady slovesnskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová, ktorá vyjadrila podporu tejto akcii a vôbec Asociácii slovenských novinárov.

 

Odborná komisia v zložení Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka komisie, a jej členmi boli aj Ladislav Čáni a Anna Gašparovská konštatovala, že na súbeh ASN 25 profesionálnych a neprofesionálnych novinárov zaslalo 42 príspevkov. Z toho počtu 16 televíznych príspevkov, 11 rozhlasových a 15 príspevkov z printových médií, čo kvitujeme s potešením, a čo dokladuje opodstatnenosť novinárskej súťaže, povedala Katarína Melegová-Melichová pri zdôvodnení výsledkov súťaže. V kategórii Profesionálni slovenskí novinári do 35 rokov Cenu Vladimíra Dorču odborná komisia udelila Maríne Chorvátovej, kým Špeciálne uznanie v tejto kategórii získala Anna Funtíková. V kategórii Profesionálni slovenskí novinári ponad 35 rokov Cenu Jána Makana získal Ján Zábroský, kým Špeciálne uznanie v tejto kategórii dostala Anna Simonovićová. V kategórii Neprofesionálni slovenskí novinári Cenou Ondreja Krásnika sa ovenčila Svetlana Surová. Špeciálne uznanie v tejto kategórii odborná komisia neudelila.

Na záver akcie sa prihovorili tí, ktorí boli neoddeliteľnou súčasťou života našich významných novinárov Ondreja Krásnika a Vladimíra Dorču – syn Rastislav Krásnik a manželka Jarmilá Dorčová, ktorí s neskrytými emóciami vyjadrili poďakovanie a potešenie, že novinárske ceny nosia meno ich najbližších. ASN odmeny zabezpečila za pomoci Výboru pre informovanie NRSNM, Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny a Slovenského vydavateľského centra. Udeľovanie novinárskych cien moderovala Viera Dorčová-Babiaková a hudobou spestrili priatelia ASN Ivana Vozárová a Dobroslav Filko.