Záujem mladých z Preševa a Bujanovca o vzdelávanie v jazyku menšín

V pondelok, 26. marca 2012 Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny predstavil vzdelávací systém v jazykoch menšín mladým z Bujanovca a Preševa. Stredoškoláci zo spomínaných prostredí, hovoriaci po albánsky, prejavili záujem najmä o spôsob štipendovania našich študentov, študujúcich v Srbsku, o možnosti spolupráce s materskou krajinou, keď ide o učebnice a učebné osnovy pre menšinové vzdelávanie a o použitie erbu a vlajky menšín žijúcich vo Vojvodine. Okrem slovenskej menšine, svoje vzdelávacie možnosti v jazyku menšín predstavili aj Rumuni, Gréci a Ukrajinci. Stredoškoláci z Preševa a Bujanovca pobudli v Novom Sade v rámci projektu Iniciatíva mladých pre ľudské práva Škola mladých líderov.