Dodatky z dejín, hudobnej a výtvarnej kultúry

Vo štvrtok, 22. marca 2012 na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zasadala Komisia pre vypracovanie učebných osnov dodatkov z dejín, z hudobnej a výtvarnej kultúry, ktoré majú obasahovať časť národného a kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov a Slovákov z materskej krajiny. Odborné tímy vypracujú návrh osnov, ktorý bude odoslaný školám na posúdenie a po verejnej rozprave jeho konečná verzia bude schválená v Národnostnej osvetovej rade a zverejnená v Úradnom vestníku. Projekt Národnostná rada vypracúva v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny.