Zasadala Koordinácia národnostných rád v Novom Pazare

12. – 13. mája 2017 v Novom Pazare zaznamenali Deň zástavy. Pri tej príležitosti zasadala Koordinácia národnostných rád národnostných menšín, na ktorej sa zúčastnili Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM.

v-novom-pazare maj 2017 002

Na zasadnutí sa analyzovalo aktuálne postavenie národnostných rád a dohodli sa aktivity, ktoré sa budu podnikať v nasledovnom období za cieľom vylepšenia postavenia menšín v spoločnosti. Osobitný dôraz sa kládol na oblasť vzdelávania, o čom koordinátorka v mene všetkých národnostných rád na schôdze podala podrobnú správu.

v-novom-pazare maj 2017 003

v-novom-pazare maj 2017 005