Zasadala Komisia pre zachovanie slovenského jazyka 29-06-2011

 

V utorok, 29. 06. 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade zasadala Komisia pre zachovanie slovenského jazyka Výboru pre vzdelávanie NRSNM.  Analyzovali výsledky anketovania žiakov pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry a možnosť formovania skupín s malým počtom žiakov. Na zasadnutí sa, ako hosť, zúčastnil aj Ondrej Molnár predstaviteľ Školskej správy v Novom Sade. Podaná bola aj správa o Fórume, ktorý sa uskutočnil v Novom Sade koncom apríla t.r. za účasti predstaviteľov maďarskej, slovenskej, rumúnskej, rusínskej, ukrajinskej a bunevskej národnostnej menšiny.