Jedinečná príležitosť pre pracovníkov slovenských elektronických médií

 

V Báčskom Petrovci sa v pondelok 27. júna 2011 začal seminár pre hlásateľov, moderátorov a novinárov slovenských elektronických médií vo Vojvodine v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a jeho komisie pre lokálne médiá. Príhovormi ho otvorili predseda VPI Samuel Žiak a predsedníčka komisie pre lokálne médiá Katarína Melegová-Melichová, ktorí vyzdvihli význam semináru, keďže podobný typ školenia u nás už roky alebo takemr vôbec nebol zorganizovaný.

 Účastníci (18) – hlásatelia, moderátori a novinári z Rádio-televízie Vojvodiny, Rádia Petrovec, Rádia Stará Pazova, Rádio-televízie obce Kovačica, TV Petrovca a TV Novosadska sa počas týždňa pousilujú zvládnuť  techniky svojpomoci pri čítaní a moderovaní, ale aj osvojiť si vhodné spôsoby verejného prejavu.

 

V tomto im pomôžu eminentní odborníci,  prednášatelia zo Slovenskej republiky doc .PhDr. Imrich Jenča a PhDr. Zora Hudíková. Pozornosť sa venuje i metodike novinárskej tvorby, osobitostiam žurnalistického a špecifikám rozhlasového a televízneho textu, psychologickým aspektom žurnalistickej tvorby, žánrom. Nevystanú ani témy, akými sú práca s respondentom, vedenie rozhovoru, vystupovanie pred mikrofónom a na obrazovke, práca so spätnou väzbou, zvuková rovina slovenského jazyka v elektronických médiách, tréma, stres a psychohygiena. Nanajvýš dôležité sú praktické cvičenia, ktoré umožnia uplatnenie nových poznatkov, či zveľadenie tých, ktorými účastníci seminára už ovládajú.

Prednášky sa prebiehajú v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla a Rádia Petrovec a zaplánované sú i turistické obchôdzky Báčskeho Petrovca a Kulpína. Seminár potrvá do 2. júla 2011.

Asp-asp