Zasadal Výbor pre vzdelávanie

4. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie NRSNM sa uskutočnilo v pondelok, 20. októbra 2014 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

Na rokovacom poriadku bolo poskytovanie súhlasu na voľbu riaditeľa ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči pre Danielu Marčokovú, úradujúcu riaditeľku a poskytovanie mienky pre riaditeľa školy Vuka Karadžića v Novom Sade, schvaľovanie Správy o činnosti a Ročného programu práce Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, prítomní členovia výboru odsúhlasili s návrhom kandidátov na štipendium NRSNM, navrhli spôsob realizácie projektov Aj my sa učíme po slovensky, Kvíz: Poznaj svoju minulosť a Divadelná postprodukcia pre deti, schválili žiadosť o financovanie učiteľov slovenčiny na stredných školách v Šíde a v Báčskej Palanke.

Na ZŠ v Boľovciach odporučili tento predmet financovať z rozpočtu Ministerstva v súlade so zákonom.