Cena Samuela Tešedíka na rok 2014

Tohoročné v poradí piate stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov sa uskutočnilo v Rumunsku, v Nadlaku, v dňoch 17. – 19. októbra  2014.

tesedik 002

Už tradične prvého dňa stretnutia sa udelila Cena Samuela Tešedíka za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko -metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí,  za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí a za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

tesedik 003

Tohoroční laureáti sú Pavel Bujtár z Nadlaku, Pavel Tomáš u Kovačice, Libuša Pestiová z Békešskej  Čaby a JUDr. Dagmar Hupková bývalá pracovníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kovačičan Pavel Tomáš už vyše tridsať rokov pracuje ako učiteľ hudobnej kultúry v Kovačici a v Padine, pracuje so školským chórom a orchestrom a v posledných rokoch s nimi zaznamenáva vynikajúce výsledky: prvé miesta vo Vojvodine a v Srbsku.

tesedik 004

Druhý deň stretnutia prebiehal v rámci prednášok profesorov zo Slovenska doc.PhDr.Michala Babiaka a doc.PhDr. Ladislava Lenovského o kultúrnom dedičstve a identite dolnozemských Slovákov. Po kratšej prestávke odzneli príspevky učiteľov zo Srbska, z Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Srbsko malo dva príspevky: Vesna Kamáňová z Pivnice hovorila o spracovaní románu Zypa Cupák na netradičný spôsob (ukážková hodina) a Anna Hrková a Darina Poliaková zo ZŠ Mladých pokolení z Kovačice o sfilmovaní poviedky Márie Kotvášovej Jonášovej Lektúra sa píše sama. Vo večerných hodinách všetci účastníci stretnutia boli hostia Kultúrno-folklórneho spolku Kómloš zo Slovenského Kómloša v Maďarsku, ktorý oslavoval 65.-te výročie pôsobenia.

tesedik 005

Záverom stretnutia slovenských dolnozemských pedagógov je i ďalej sa stretávať, vymieňať si skúsenosti a učiť sa navzájom.

tesedik 006

 

LAUDATIO NA PAVLA TOMÁŠA