Sa sednice Odbora za obrazovanje

4. sastanak Odbora za obrazovanje NSSNM je održan u prostorijama Nacionalnog saveta 20. oktobra 2014. godine. Pored davanja saglasnosti na kandidata za direktora škole „Ljudovit Štur“ u Kisaču i mišljenja na kandidata za direktora škole „Vuk Karadžić“ u Novom Sadu.

Dalje je razmatran Izveštaj o radu Godišnji program rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, zahtev za finansijsku podršku realizacije fakultativnog predmeta u srednjim školama u Šidu i Bačkoj Palanci. Postignut je dogovor o realizaciji projekata koje podržava Kancelarija za dijasporu u Bratislavi.