Zasadal Výbor pre vzdelávanie

V utorok 20. septembra roku 2011, v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadal Výbor pre vzdelávanie.
Rokovací program:
1. Verifikácia zápisnice z minulého zasadnutia
2. Kritériá pre ustanovizne osobitného významu pre vzdelávanie národnostnej menšiny
3. Informácie z Komisie pre štipendiá
4. Žiadosť o financovanie učiteľa slovenčiny pre stredné školy v Báčskej Palanke
5. Postavenie slovenčiny s prvkami národnej kultúry v školskom systéme (hostia S. Medveď a M. Struháriková)
6. Aktuálne otázky