Zasadal Výbor pre vzdelávanie

Vo štvrtok 23. júna 2016 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo 7. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie.

Na začiatku zasadnutia poskytnutá bola mienka na návrh Štandardov zo srbského jazyka ako nematerinského jazyka, analyzovala sa žiadosť o vypracovanie iniciálnych testov zo slovenčiny a preklady z matematiky pre 6. a 8. ročník ZŠ a pre 2. ročník SŠ.

Uzhodnuté je, že sa aj slovenská menšina zapojí do testovania. V pokračovaní zasadnutia na dennom poriadku bolo aj poskytovanie mienky na sieť PU v obci Odžaci a rozšírenie sieti PU v Báčskej Palanke, poskytovanie súhlasu na voľbu riaditeľa na ZŠ mladých pokolení v Kovačici a ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, poskytovanie mienky na sieť zápisu žiakov do 1. ročníka stredných škôl, poskytovanie mienky na počet voľných miest na zápis študentov na základné štúdium, master štúdium a na doktorandské štúdium, poskytovanie mienky na voľbu riaditeľa PU Dečja radost v Pančeve, Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade, Žiackeho domova Angeliny Kojić Giny v Zreňanine a PU Stará Pazova.

Prítomní členovia Výboru pre vzdelávanie poskytli mienku na otvorenie triedy s menším počtom žiakov ako 15 v nasledovných školách:

  • ZŠ Bratstva z Aradáča
  • ZŠ Tomáša Garika Masáryka z Jánošíka
  • ZŠ 22. júla v Krčedíne  – vysunutá trieda v Slankamenských Vinohradoch.

Taktiež poskytnuté boli informácie o voľbe riaditeľa Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, prečítaná bola mienka Mestskej rady v Novom Sade pri otvorení slovenskej skupiny v PU Radosno detinjstvo v Novom Sade, ako i informácia o práci Komisie pre štipendiá – odporúčanie na štipendium Vlády SR na akademický rok 2016/2017.

V pokračovaní zasadnutia prítomní navrhli komisiu, ktorá vypracuje postrehy na zmeny Zákona o základoch systému výchovy a vzdelávania.

Na zasadnutí sa diskutovalo aj o postavení voliteľného predmetu- materinský jazyk s prvkami národnej kultúry a bol daný súhlas na vydanie prekladovej učebnice z informatiky.

Prítomní členovia Výboru pre vzdelávanie poskytli mienky na zmenu členov správnych rád a školských výborov v ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici a v PU Poletarac v Starej Pazove.

Na záver zasadnutia koordinátorka pre vzdelávanie informovala prítomných o podpísanej dohode o vydávaní učebníc, o schválení dvoch  akreditovaných programov odborného zdokonaľovania a o vykonanej prehliadke osvetového inšpektora.

Na cestovné trovy a diéty pre toto zasadnutie NRSNM vyčlenila 18.810,00.