Zasadal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

V pondelok 13. novembra v priestoroch NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo 9. zasadnutie výboru pre úradné používanie jazyka a písma.

Na tomto zasadnutí členovia Výboru prerokovali doterajšie zrealizované plány a hovorili o prioritných aktivitách do konca roka. Konštatovali, že sú všetky kapitálne investície na rok 2017 zrealizované a že do konca roka zostalo ponavštevovať obce, v ktorých je slovenský jazyk v úradnom použítí, aby sa komunikovalo s členmi Rád pre medzinacionálne vzťahy v obciach, s predsedami tých obcí, s cieľom, aby sa zmapovala aktuálna problematika v teréne.

V rámci Komisie pre spoluprácu s lokálnou samosprávou plánuje sa návšteva troch obcí do konca roka, s cieľom delenia plagátov o jazykových právach menšín a  brožúriek – Jazykové  práva v Srbsku – pravidlá rady a prax v oblasti úradného používania jazykov národnostných menšín v Srbsku a tlačba plagátov o jazykových právach menšín.

Do konca roka je naplánované zorganizovať stretnutie s matrikármi v preostrediach, kde žijú Slováci s cieľom pomôcť riešiť problémy pri vydávaní dvojjazykových formulárov, s ktorými sa matrikári už dlhý rad rokov stretávajú a seminár so slovenskou mládežou, členomi slovenského civilného a mimovládneho sektoru na tému písania projektov a prezentácií významných vojvodinských Sloveniek.

Kedže komisija pre spoluprácu s mládežou bola znemožnená realizovat  plán a program na 2017. rok – treba organizovať stretnutia mladých a podporiť aktivity mladežnickich združení, pretože  ešte stale na územi väčšiny obcí neexistujú kancelárie pre mladých, členovia výboru sa dohodli, aby sa prostriedky na túto aktivitu – 70.000,00 dinarov presmerovali na výplatu motivačného dodatku mládeže, tentokrát  študentom prvého ročníka Filozofickej fakulty – Katedry pre slovenský jazyk a literatúru, s cieľom zachovania katedry.

Členovia výboru sa dohodli, že čím skôr vypracujú návrhy na plány a programy komisií tohto výboru na rok 2018 a taktiež navrhli vypracovanie projektu na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý každoročne koncom roka vypisuje súbeh na finančnú podporu pre zahraničných Slovákov,ktorým by sa uhradili honoráre pre profesorov a lektorov, ktorí priprávajú Právnický terminologický slovník v slovensko-srbskom a srbsko-slovenskom jazyku.

Cestovné trovy + diéty pre členov Výboru pre úradné používanie jazyka a písma: 17.703,00 din