Zasadal Aktív učiteľov slovenčiny

V piatok 16. septembra 2011 o 14. h. na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zasadal Aktív učiteľov slovenčiny v organizácii NRSNM a Asociácie slovenských pedagógov. Okrúhly stôl na tému  AKTUÁLNE OTÁZKY VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
mal za cieľ vytvoriť priestor pre diskusiu o vzdelávacích štandardoch zo slovenského jazyka v školskom roku 2011/2012.