Výbor pre vzdelávanie vo vzťahu k slovenčine s prvkami národnej kultúry

Na zasadnutí Výboru pre vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo 20. 09. t. r. sa hovorilo o problémoch vyučovania slovenčiny s prvkami národnej kultúry. Najviac problémov ja na novosadských školách, na ktorých učitelia, už takmer pravidelne, zostávajú bez čiastočného pracovného úväzku. Svoje problémy na školách Výboru prezentovali Milina Struháriková a Samuel Medveď. Členovia Výboru podotkli, že sa NRSNM snaží zabezpečiť úroveň a kvalitu vyučovania tohto predmetu. Z doterajších opatrení, ktoré  VPV  doteraz podnikol uvedieme niektoré, ktoré by mali prispievať zabezpečovaniu vyššej úrovne výučby:
– vyše 1.500 učebníc je rozdelených žiakom a učiteľom, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry

– pravidelné vypracovávanie projektov na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre nákup učebníc
– zaradené boli učebnice a gramatika pre slovenčinu s prvkami národnej kultúry do Vydavateľského plánu Ministerstva
– jediná sme menšina, ktorá má kryté všetky úrovne učebnicami (I. – VIII. ročník a Gramatika) pre slovenčinu s prvkami národnej kultúry
– finančne sme podporili plat a cestovné trovy učiteľovi v Krčedíne a Dobanovciach, ako i plat pre stredné školy v Šíde a Báčskej Palanke.
– v spolupráci so Školskou správou v Novom Sade a PS sa uznávajú skupiny aj s 3, 5, 7,… žiakmi (normatív je min. 15 žiakov)
– vypracované sú učebné osnovy pre I. – VIII. ročník zo slovenčiny s prvkami národnej kultúry
– 11.09.2010 v kabinete Ministra rozhovor na tému postavenia jazyka
– finančná podpora na renovovanie kabinetu  slovenčiny v Boľovciach
– deti sa posielajú do Škôl v prírode a na Dolnozemské tábory (Erdevík, Ľuba, Binguľa, Vojlovica, Boľovce, Dobanovce, Slankamenské Vinohrady, Biele Blato, Báčska Palanka – nevycestovali, Nový Sad)
– organizoval sa tzv. Tábor Kopčokovcov pre žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry
– zabezpečené boli bezplatne pre učiteľov slovenčiny akreditované programy u nás a v SR
– pre technologický zvyšok – slovenčinára zabezpečené na 50% pracovné miesto – odmietnuté
– účasť na okrúhlych stoloch v spolupráci s Rusínmi, Rumunmi, Ukrajincami, Bunjevcami,  Maďarmi,…na tému vyučovania jazyka
– pravidelná koordinácia medzi školami, kde sa každoročne koná anketovanie žiakov
– pravidelne sa organizujú Aktívy učiteľov, ktorí prednášajú slovenčinu s prvakami národnej kultúry
– Pokrajinský sekretariát v spolupráci s Radami poslal začiatkom apríla 2011 MŠ dopis so 17. požiadavkami na prajné riešenie problémov vyučovania materinského jazyka
– pravidelná výzva rodičom prostredníctvom médií, aby si zapísali žiakov na slovenčinu
– navštevované školy a držané rodičovské porady v Bielom Blate, Erdevíku, Boľovciach,  Hajdušici, Vojlovici, Šíde, niektoré v Novom Sade, s cieľom zachovania vyučby slovenčiny
– odovzdané dary – didaktický materiál, lektúra, … školám a učiteľom, kde sa vyučuje slovenčina s prvkami národnej kultúry