Z činnosti Výboru pre vzdelávanie NRSNM

 Dňa 27. októbra 2011 sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo zasadnutie Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Členovia Výboru tentoraz navrhli kalendár súťaží zo slovenského jazyka na školský rok 2011/2012. Medziobecné kolo sa uskutoční 21. apríla 2012 na základných školách v Selenči, Erdevíku, Jánošíku a Báčskom Petrovci. Republiková súťaž sa zrealizuje 19. mája 2012 v Starej Pazove a Republiková súťaž pre stredné školy sa uskutoční 12. mája na Gymnáziu v Kovačici.

 Výbor podporil iniciatívu deviatich národnostných rád z územia Vojvodiny na zmenu Rokovacieho poriadku pre základné a stredné školy s cieľom zabezpečiť prosperitu vyučovania materinského jazyka s prvkami národnej kultúry. Iniciatívou sa navrhuje aby sa vyučovanie materinského jazyka mohlo zvoliť ako voliteľný predmet, resp. aby si žiak mohol zo skupiny voliteľných predmetov voliť aj dva predmety, aby vyučovaciu skupinu tvorilo najmenej 5 a najviac 15 žiakov, pri čom by boli možné kombinácie tried iba na 1. a na 2. stupni osobitne.
 Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a predsedníčka Výkonnej Rady NRSNM Jarmila Ćendićová navštívili dňa 25. októbra Ministerstvo osvety, kde sa stretli so zástupkyňou ministra pani Vesnou Filovou a pri tejto príležitosti ju informovali o rozhodnutí Národnostnej rady prebrať zakladateľské práva jednotlivých slovenských škôl.
 Národnostná rada v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov zorganizuje odborné zdokonaľovanie pre vychovávateľov, učiteľov 1. stupňa a slovenčinárov, ktoré sa uskutoční 11. 11. 2011 v Starej Pazove, 18. 11. 2011 v Kovačici / Padine a 25. 11. 2011 v Báčskom Petrovci.
 Výbor pre vzdelávanie NRSNM finančne podporí oslavu 50. výročia slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade, ktorá sa uskutoční 03. decembra.