O návrhu slovenskej mediálnej stratégie v Báčskom Petrovci

V piatok 21. októbra 2011 v malej sieni Obce Báčsky Petrovec prebiehal prvý okrúhly stôl o návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016. O návrhu strategického dokumentu hovorila predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Milina Florianová, predsedníčka Komisie pre lokálne médiá VPI NRSNM Katarína Melegová-Melichová a koordinátorka VPI Vladimíra Dorčová-Valtnerová.

Nielen predstaviteľov Výboru pre informovanie NRSNM, ale aj predstaviteľov médií – Rádia Petrovec, TV Petrovec, Novosadskej TV, Hlasu ľudu a Info kanálu obce Báčsky Petrovec – prekvapil malý, alebo takmer žiadny záujem o túto tému, keďže z predstaviteľov lokálnych samospráv a kultúrnych inštitúcií takmer nik nebol prítomný.

Okrúhly stôl tak nepriniesol očakávané výsledky, ale predsa istým spôsobom prispel k upevneniu presvedčenia, že tím, ktorý vypracoval stratégiu a Výbor pre informovanie, ktorý návrh odporučil na verejnú rozpravu dobre popísal súčasnú situáciu v našich médiách a dobre vystihol najpálčivejšie problémy, s ktorými naše médiá zápasia. Ďalší priebeh verejnej rozpravy a potom aj samotná implementácia, čiže prax ukáže, v akej miere sú prospešné riešenia, ktoré slovenská mediálna stratégia ponúka.

Ďaľší okrúhly stôl sa uskutoční v Kovačici v utorok 26. Októbra 2011 so začiatkom o 13,00 h.