Z 2. zasadnuta venovaného prípravám na 37. Zlatý kľúč

Na druhom zasadnutí Organizačno-správnej rady festivalu, ktoré sa uskutočnilo v Miestnom spoločenstve v Selenči dňa 9. októbra 2017 predsedal Zdenko Kolár, predseda, v prítomnosti ďalších členov a predstaviteľov spoluorganizátorov a spoluzakladateľov – Anny Medveďovej, Marieny Stankovićovej-Krivákovej, Juraja Súdiho, Slovenky Benkovej Martinkovej, Želmíry Kolárovej a Svetluše Hlaváčovej.

Umelecká riaditeľka a koordinátorka festivalu S. Benková Martinková informovala o aktuálnych prípravách na blížiaci sa festival a rozoberali všetky ďalšie organizačno-technické záležitosti.

Hovorilo sa o nahrávaní hudobného materiálu – pracovnej verzie, ktoré je už v samotnom finále, zložení odbornej poroty a moderátora, generálnej skúške s RT Vojvodiny v deň koncertu, o náplni samotného koncertu a pod.

Upresňovali sa technické otázky a rozdelili kompetencie týkajúce sa dozoru hasičov, sms-hlasovania, stravovania a občerstvenia, VIP kokteilu, scény a efektov, inšpície a pod.

Jedným z akcentov zasadnutia bol finančný plán, vypracovaný podľa zdrojov existujúcich príjmov. Prítomní sa zmienili i o revuálnej časti festivalu – o účasti skupiny Fair Play pri príležitosti dvadsiateho výročia ich pôsobenia.

Trovy zasadnutia vynášajú 1.999,00 dinárov.