Workshop u Bratislavi u 2013. godini

Zajednica za edukaciju i kulturu u Nadlaku i Demokratski savez Slovaka i Čeha u Rumuniji su organizovali međunarodni workshop u Bratislavi, koji je trajao od 8. do 11. avgusta 2013. godine. Workshop je bio namenjen slovačkoj omladini u dijaspori a glavna tema je bila implikacija omladine u zajednicu i kulturna dešavanja Slovaka koji žive u dijaspori.

workshop002

Prezentacije i predavanja su organizovana u prostorijama Slovačkog medicinskog univerziteta. Učesnici su prezentovali svoju lokalnu sredinu iz koje potiču, prezentovali su specifične aktivnosti koje omladina realizuje u svom regionu, ali su imali mogućnost da za vreme boravka u Slovačkoj Republici posete Bratislavsku tvrđavu i Stari grad kao i Nacionalni savet Slovačke Republike. Polaznici kursa su mogli bliže da se upoznaju sa tradicijom i razvojem Slovačke Republike, ali su isto tako Slovacima u SR približili običaje i kulturu svojih naroda, Rumunije, Mađarske i Srbije.

Ovaj seminar je finansirao Ured za Slovake u dijaspori a delom i Nacionalni savet slovačke nacionalne zajednice u Srbiji.