Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi

 
Na Donovaloch na Slovensku od 11. do 15. augusta 2012. roku bolo organizované stretnutie dolnozemských Slovákov. Organizátorom bol tentoraz Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a koordinátorom projektu bol prvý podpredseda DZSČR Mgr. Pavel Hlásnik. Finančne celé podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v záhraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Na podujatí sa zúčastnili žiaci základných škôl z Rumunska, Maďarska a Srbska. Z našej krajiny sa tohto projektu zúčastnila skupina kulpínskych žiakov spolu s učieľkou výtvarnej kultúry Vericou Tanackovićovou a predsedníčkou Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlanou Zolňanovou.

Názov tohtoročného projektu bol Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi.V rámci neho všetci zúčastnení sa mohli vyskúšať v troch dielňach, a to v drotárstve, textilnej výrobe predmetov z vlny a výrobe predmetov zo šúpolia. Okrem týchto tvorivých dielní žiaci mali príležitosť navštíviť aj Habakuky – rozprávkovú dedinku a tam si pozrieť aj divadelné predstavenia, bábkové divadlo, zaujímavé expozície rôznych predmetov a fotografií, vyfarbiť hlinené medailóny, či okrášliť vlastný medovník. Na spoločnom zájazde žiaci navštívili krásne stredoveké mesto Kremnicu a tiež mincovňu v Kremnici, kde mali príležitosť odpozorovať proces výroby mincí. Samozrejme, že si nenechali ujsť príležitosť vyskúšať jazdu na lanovke, na vrchol Nová hoľa a to preto, aby zážitok na Donovaloch bol úplný. 
 
 
Verica Tanackovićová