Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium vlády SR

V rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty počas letného semestra akademického roku 2013/2014.

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorantov, vysokoškolských učiteľov a výskumných, resp. umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky. SAIA, n. o. administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Štipendisti Národného štipendijného programu sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorantov, vysokoškolských učiteľov a výskumných, resp. umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách. Základné informácie o programe nájdete v priložených letákoch (v slovenskom a v anglickom jazyku). Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk. V prípade otázok týkajúcich sa Národného štipendijného programu sa môžu uchádzači obrátiť priamo na administrátora tohto programu p. Lukáša Marcina (nsp-foreign@saia.sk).

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2013 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2013/2014. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Ďalšia uzávierka programu sa uskutoční 30. apríla 2014 a bude zameraná na pobyty počas akademického roku 2014/2015.

NA STIAHNUTIE