Zmena jestvujúcich štatútov spolkov a združení

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny upozorňuje predstaviteľov spolkov a združení na náležitú potrebu ZMENY jestvujúcich štatútov, ktorá vypláva z nového Zákona o združeniach občanov.

Záväzky vyplývajúce zo Zákona o združeniach občanov

 Preregistrovať združenie, spolok, mimovládnu organizáciu si vyžaduje

– Úpravu, novelizácia doterajšieho štatútu s novým zákonom
– Prihláška Agentúre pre hospodárske registre 

Všetky združenia sú zaevidované v Agentúre  pre hospodárske registre, preto pri preregistrovaní, všetky potrebné doklady sa odovzdávajú tejto agentúre. Pre túto prácu Agentúra žiada:
– Prihlášku (Prijava za upis usklađivanja u Registar udruženja).
– Rozhodnutie o voľbe zástupcu združenia (na osobitnom tlačive).
– Overená fotokópia osobného preukazu zástupcu združenia.
– Dva výtlačky nového štatútu orazítkované starou pečiatkou.

 Znovu evidovanie je ZDARMA a musí sa vykonať do 22. apríla roku 2011. Združenia, ktoré to nevykonajú sa vytrú zo zoznamu Agentúre pre hospodárske registre a utratia právnu formu.

Dokumenty môžete odovzdať v nasledovných jednotkách Agentúre pre hospodárske registre (APR)
                                                                                                                    
Nový Sad – Bulvár M. Pupina 24     09-15 h.    tel.: 021 47 54 308
Zreňanin – Namestie Slobody  10 (budova mesta, kancelária 18)    09-15 h.    tel.: 023 511 518
Pančevo – Namestie  N. Tesle 5    09-15 h.    tel.: 013 351 610
Belehrad – Brankova 25        09-15 h.    tel.: 011 20 23 350

Otazky a kontakt
Ján Černák
jan.cernak@rada.org.rs
tel.: 021 422 989

Dokumenty na stiahnutie:


KUS STATUT NAVRH
Stiahnuť


Odluka o imenovanju zastupnika
Stiahnuť


Prijava za upis uskladjivanja u Registar udruzenja
Stiahnuť


Zahtev za upis privredne delatnosti
Stiahnuť