Výtvarný tábor Makovička

V sobotu, 27. októbra 2018 v petrovskej základnej škole prebiehala XIX. výtvarná kolónia Makovička za účasti takmer 70 žiakov a pedagógov, ktorí pracovali v štyroch dielňach: grafická, sochárska, maliarska a štvrtá dielňa bola pre skupinu žiakov nižších ročníkov.

tabor-makovicka okt 2018 002

V grafickej dielni so žiakmi pracovala Emília Valentíková na experimentálnej tlači z plochy, tzv. kuchynská litografia.

tabor-makovicka okt 2018 003

V maliarskej dielni pedagóg Ján Agársky žiakom priblížil techniku koláž, pracou z rôznymi druhmi papiera.

tabor-makovicka okt 2018 004

Pedagóg Miško Bolf viedol sochárov cez čaro reliéfu. Žiaci do vopred pripravenej gypsovej platne vyrývali reliéf.

tabor-makovicka okt 2018 005

Žiaci nižších ročníkov pracovali pod vedením pedagóga Michala Ďurovku. Práce zhotovili kombinovanou technikou.

tabor-makovicka okt 2018 006

Výtvory dielní boli vynikajúce a komisia vyhlásila najvydarenejšie práce. Odmeny získali pätnásti žiaci z vyšších ročníkov a štyria žiaci z nižších ročníkov.

tabor-makovicka okt 2018 007

V grafickej dielni siedmi žiaci sa potešili odmenami, štyria žiaci v sochárskej a štyria žiaci v maliarskej dielni. Súťaž otvorila podpredsedníčka VPV Tatiana Naďová.

tabor-makovicka okt 2018 008

Makovičku finančne podporili Výbor pre vzdelávanie NRSNM, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, Asociácia slovenských pedagógov a ZŠ Jána Čajaka v Petrovci.

tabor-makovicka okt 2018 009