Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí

V dňoch od 25. – 27. októbra 2018 sa v Bratislave konala Stála konferencia Slovenské republika a Slováci žijúci v zahraničí v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

stala-konferencia okt 2018 002

V mene NRSNM sa na konferencii zúčastnila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňaová, ktorá brala účasť v pracovnom predsedníctve a prispeka na tému Úloha školy pri posilnení slovenského národného povedomia.

stala-konferencia okt 2018 003

Súčasťou konferencie bola aj návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka a Slovenského národného divadla.

stala-konferencia okt 2018 004

stala-konferencia okt 2018 005

Počas konferencie koordinátorka prebrala aj učebnice pre strednú zdravotnícku školu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zúčastnila sa aj na zasadnutí Generálnej rady SZSZ.

>> PRÍSPEVOK


stala-konferencia okt 2018 006

stala-konferencia okt 2018 007

stala-konferencia okt 2018 008

stala-konferencia okt 2018 009