Úspešné ukončenie 10. Žur-školy v Selenči

V nedeľu 2. októbra 2011 v Selenči udelením certifikátov za úspešné absolovanie kurzu sa oficiálne skončilo jubilejné 10. kolo Žur-školy, edukačného kurzu pre novinárov slovenských médií.
Certifikáty udelil predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak, ktorý sa poďakoval 16-tim frekventantom a prednášateľom, že si voľné víkendové dni rezerovali na zdokonaľovanie sa, ale aj zoznamovanie s novými kamarátmi a s novým prostredím.

Okrem prednášky prof. PhDr. Andreja Tušera o štylistickej výstavbe cestopisnej reportáže, tvorivého písania cestopisnej reportáže, ktorú mal na starosti PhDr. Martin Kasarda, cestopisnej reportáži ako žánri v slovenskej vojvodinskej žurnalistike, o ktorej hovoril redaktor Hlasu ľudu Oto Filip a novinárskych skúsenostiach autora TV vysielania Petkazanje Bora Otića, aj v tomto kole novinárskeho školenia sa veľký dôraz dal na praktickú časť.

Na jubilejnej Žur-škole vzniklo 16 príspevkov, ktoré prednášatelia detailne prečítali a spolu s autormi rozanalyzovali. Tohtoročná Žur-škola bola o to zvláštnejšia, že v rámci nej prebiehala súťaž o najlepšie príspevky, ktoré vznikli počas školenia. Porota, ktorú tvorili prednášatelia rozhodla, že autormi najlepších príspevkov boli Jaroslav Zaťko, Anna Funtíková a Alexandra Horvátová, pre ktorých odmeny prichystal Výbor pre informovanie a NVU Hlas ľudu. Perličkou školenia bol aj výlet do neďalekého mesta Báč, kde adepti kurzu navštívili Františkánsky kláštor Báč, pevnosť Báč, katolícky kostol Svätého Pavla, ako aj šokavský etno dom Didina kuća.

Aj podľa hodnotiacich dotazníkov, ktoré vyplnili účastníci, ale aj podľa súťaže o najlepšie príspevky, ktorú organizátori kurzu usporiadali, možno uzavrieť, že sa novinárske podujatie ukončilo úspešne. Jeho realizáciu finančne a hmotne podporili NRSNM, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenské vydavateľské centrum, NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov.