Výbor pre informovanie ukončil akciu odovzdávania slovníkov slovenským vojvodinských redakciám

Predseda VPI Samuel Žiak v rozhovore s predstaviteľmi
TV Apolo 

Vo štvrtok 4. februára 2010 predseda  a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak a Vladimíra Dorčová návštivili Slovenskú redakciu TV Apolo v Novom Sade a Rádio Kysáč v Kysáči. S vedúcimi týchto médií – riaditeľom TV Apolo Andrejom Tomašovićom, redaktorkou Annou Lačok a riaditeľkou Kultúrno-informačného strediska Kysáč, v rámci ktorého pôsobí Rádio Kysáč, Annou Chrťanovou-Leskovac, sa rozprávali o neblahej situácii v médiách v Srbsku a o možnej spolupráci v tomto roku. Samuel Žiak pri tejto príležitosti dvom redakciám odovzdal slovenské slovníky, ktoré Výbor pre informovanie zabezpečil za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenskej republiky, čím sa akcia odovzdávania slovníkov slovenským vojvodinským redakciám úspešne ukončila.