Prvé stretnutie Redakčnej rady publikácie o 35-ročnej Slovenskej redakcii TV Nový Sad

Prvé stretnutie Redakčnej rady publikácie o 35-ročnej Slovenskej redakcii TV Nový Sad

TV Nový Sad – v súčasnosti TV Vojvodiny, začala vysielať program v piatich rečiach národov a národností Vojvodiny 29. novembra 1975. Pre Slovenskú redakciu sa historická udalosť odohrala v nedeľu 30. novembra o 17,45 TV magazínom Rozhľady. Keďže toho roku oslávi 35 rokov nepretržitého pôsobenia na poli informovania, ale aj pestovania kultúry a zachovávania národnostnej identity, jej pracovníci sa rozhodli vydať priliehavú publikáciu.
V stredu 3. februára 2010 sa v Slovenskej redakcii Televízie Vojvodiny prvýkrát stretli hlavní aktéri pre vydanie tejto publikácie, keď si určili členov Redakčnej rady (Annamária Boldocká Grbić, Anna Jašková, Zdenko Pop, Ján Čeman, Anna Radanovićová, Ljubiša Sremčević, Ján Struhár, Vladimír Valentík, Vladimíra Dorčová). Kniha by mala mať okolo 300 strán a náklad 500 exemplárov. Zostavovateľkou je Annamária Boldocká Grbić, dlhoročná redaktorka kultúrnej rubriky TV Nový Sad. Uzáverom stretnutia je, že sa do dvoch týždňov konkretizuje koncepcia publikácie a na nadchádzajúcej schôdzi Redakčnej rady zadelia konkrétne úlohy.