Výbor pre informovanie prispieva k technickej modernizácii našich médií

 

V pondelok 27. decembra 2010 delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou, ktorú sprevádzal predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a koordinátorka Vladimíra Dorčová, navštívila Slovenskú redakciu Rádia Nový Sad s cieľom odovzdať darčeky – notebook a dve profesionálne nahrávačky. Technické vybavenie v hodnote 140 tisíc dinárov zabezpečil Výbor pre informovanie NRSNM za pomoci grantových prostriedkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vlády Slovenskej republiky. Predsedníčka NRSNM Tomanová Makanová pripomenula, že ide o dlhodobú strategickú akciu Výboru pre informovanie a Asociácie slovenských novinárov, ktorej zámerom je technicky modernizovať a vybaviť všetky naše redakcie. V mene redakcie sa poďakovala a darčeky prijala zodpovedná redaktorka Milina Florianová.