Výbor pre informovanie podporil šachový turnaj Zornička Open 2009

V sobotu 10. októbra t.r. sa na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici uskutočnil šachový turnaj Zornička Open 2009 v organizácii Slovenského vydavateľského centra a redakcie detského časopisu Zornička. Podľa slov zodpovedného redaktora Zorničky Pavla Matúcha, turnaja, ktorý bol zorganizovaný už tretí rok za radom, sa zúčastnilo sa okolo 60 žiakov z takmer všetkých slovenských základných škôl. Šampiónom Zornička Open 2009 sa stal Daniel Peťkovský z Kulpína, kým vicešampiónom je Vladimír Kriška z Hložian. Dvom najúspešnejším mladučkým šachistom, ktorí si šachovú zručnosť zmerali vo finálovom zápase so živými figúrkami, koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM Vladimíra Dorčová udelila priliehavé vzácne odmeny – šachové súpravy.


Víťazi Zornička Open 2009 Daniel Peťkovský (tretí zľava) a Vladimír Kriška (prvý zľava) s koordinátorkou VPI NRSNM Vladimírou Dorčovou.