Pracovníci NRSNM na pracovnom výjazde v Starej Pazove

 V Starej Pazove, v stredu 7. 10. 2009 slávnostne otvorili dopisovateľstvo slovenského týždenníka Hlas ľudu. Otvorenia sa zúčastnila pokrajinská tajomníčka pre informovanie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, predseda obce Stará Pazova Goran Jović, úradujúci riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak a šéfredaktor týždenníka Michal Ďuga.
 Otvorenie tohto regionálneho dopisovateľstva pre Sriem je výsledkom úspešnej spolupráce NRSNM s miestnou samosprávou. Miestnosť, v ktorej bude pôsobiť dopisovateľstvo, poskytla totiž miestna samospráva a NRSNM zabezpečila technické vybavenie potrebné na jeho optimálne fungovanie.
 Pri tejto príležitosti koordinátorka NRSNM pre informovanie Vladimíra Dorčová odovzdala dopisovateľke Hlasu ľudu zo Starej Pazovy Anne Lešťanovej  komplet slovníkov slovenského jazyka ako súčasť širšieho projektu podpory slovenských médií vo Vojvodine.
 Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová prítomných informovala, že sa Národnostná rada rozhodla udeliť stredoškoláčke Nataši Križanovej štipendium vo výške 3000 dinárov mesačne a jej rodine aj jednorazovú finančnú pomoc. Mimoriadne štipendium a podpora boli udelené z dôvodu  zložitej finančnej a sociálnej situácie v ktorej sa ocitla táto  početná, deväťčlenná rodina.

 V snahe podporiť činnosť predškolskej ustanovizne Poletarac v Starej Pazove, ktorú navštevujú aj deti slovenskej národnosti, NRSNM odovzdala riaditeľke tejto inštitúcie pani Anne Lepšanovićovej balík priliehavých knižných vydaní a didaktických pomôcok.