Hajdušičania dostali Slovenský dom

 Pri príležitosti dvojstého výročia príchodu Slovákov do Hajdušice, resp. založenia obce, bol v nedeľu 11. októbra KUS-u Bratstvo odovzdaný Slovenský dom. Kúpu tohto objektu finansovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili, okrem iných,  Jeho Exelencia veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Igor Furdík a podpredsedníčka Výkonnej rady AP Vojvodiny, pokrajinská tajomníčka pre informácie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.
 Kúpu domu sa uskutočnilo zrealizovať ani dva mesiace od vzniku samotnej myšlienky o potrebe zabezpečenia takéhoto priestoru. Teraz už len treba dúfať, že sa Hajdušičanom tento objekt podarí zrekonštruovať do takej podoby, aby sa z neho stal dôstojný stánok slovenskej kultúry, ktorý s potešením budú navštevovať aj tí starší aj tí mladší Hajdušičania.