O projektovom manažmente v Banskej Bystrici

 

Mládež zo Srbska si po tretíkrát rozšírila svoje vedomosti vďaka Centru pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v projekte Mladí mladým.
Prvá skupina účastníkov na Slovensku sa v septembri učila o rozvoji kľúčových kompetencií, druhá skupina sa v októbri učila robiť webstránky a tretia skupina mladých ľudí v novembri absolvovala tretiu časť kurzu Projektového manažmentu. Účastníci kurzu z B. Petrovca boli Nataša Lukáčová, Tatjana Cakićová, Martin Hansman, Marína Nováková, Zdeno Lončar, z Maglića Nebojša Miljević, zo Selenče Jaroslav Pecník, Vlastislav Ďurčiansky, z Pivnice Juraj Miroslav Béla, z Kysáča Marína Sláviková, Hana Zavišová, zo Starej Pazovy Tina Domoniová, z Aradáča Ivan Zvara a Nového Sadu Anna Brtková.

Program Mladí mladým sa zameriava na aktivizáciu mladých v Srbsku. Posledná skupina 15-tich mladých ľudí sa zaoberala prípravou a riadením projektov. Do marca 2010 za domácu úlohu majú na starosti rozpracovať návrhy projektov, ktoré bude možné realizovať v Srbsku (je to  tá dištančná časť vzdelávania). V marci majú svoje projekty prezentovať na Slovensku pred komisiou a tým získať certifikáty z týchto kurzov.

Udržateľnosť a cieľom projektu je, aby mladí zo Srbska získali vedomosti nielen z oblasti vzdelávania dospelých, ale aj z troch konkrétnych oblastí. Získané informácie a skúsenosti budú môcť potom odovzdávať mladým v Srbsku.

 Projekty teda budú realizované vo viacerých oblastiach, no spája ich prospech pre mládež a to, že ich budú realizovať mladí dobrovoľníci vo veku 18 – 30 rokov pre ďalších mladých ľudí, ktorí sa niečo nové naučia, niečo nové v praxi vyskúšajú.