VI. medzinárodná konferencia učiteľov

VI. medzinárodná konferencia učiteľov prebiehala v Novom Sade 24. novembra 2012 v organizácii Združenia vojvodinských učiteľov. Témou konferencie bolo Postavenie terajšieho učiteľa – pre kvalitnejšie školstvo. Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová hovorila o Postavení  učiteľov, ktorí vzdelávajú v menšinovom jazyku.