Seminár pre žiakov

 
V sobotu, 01.decembra t.r. na Základnej škole Jána Cajaka bol usporiadaný 4. seminár pre žiakov. Úvodom prítomných pozdravili hlavná organizátorka tohto seminára, profesorka slovenciny na ZŠ Jána Cajaka v Bácskom Petrovci Mária Andrášiková, riaditel petrovskej ZŠ Ján Brna a predsednícka Výboru pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku PaedDr.Svetlana Zolnanová. Cielom seminára, ktorý prebiehal pod názvom Rozprávali mi… Zlomky spomienok z pera žiakov bolo, aby žiaci, predstavitelia rôznych našich slovenských prostredí prostredníctvom fotografií, vlastných slohových prác alebo power point prezentácií jedni druhým predstavili svoje osady, ich zvláštnosti alebo zaujímavé osobnosti zo svojej osady.  V rámci seminára bola organizovaná návšteva kulpínskeho kaštiela a polnohospodárskeho múzea v Kulpíne.