VI. schôdza Výboru pre kultúru a 3. Schôdza fondu pre vydavateľskú činnosť

V pondelok 20. februára 2012 v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila VI. schôdza Výboru pre kultúru (VPK) Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Pred touto schôdzou sa uskutočnilo aj zasadnutie Správnej rady Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo (Fond), na ktorom boli schválené plán a program Fondu na rok 2012 a výročná správa Fondu za rok 2011.
Členovia VPK schválili Výročné správy komisií VPK za rok 2011 s pripomienkou, že sa správy musia doplniť.

V pokračovaní nasledovala diskusia o realizovaných aktivitách VPK v roku 2011, a potom aj o plánoch a programoch VPK na rok 2012. Vypracovaný finančný plán je predbežný a jeho realizácia bude závisieť od celkového rozpočtu Národnostnej rady v roku 2012. VPK schválil aj návrh na projekty, ktorými rada bude konkurovať na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Za vedúcu tímu na vypracovanie stratégie v oblasti kultúry Slovákov v Srbsku VPK navrhol a potom aj schválil Milinu Sklabinskú. Členov tímu navrhne jeho vedúca. Prácu a návrhy tímu bude schvaľovať VPK.