Verifikované pravidlá festivalov osobitného významu

Na 20. zasadnutí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Aradáči dňa 23. júna 2014 väčšinou hlasov (štyria členovia sa hlasovania zdržali) boli verifikované pravidlá sedem festivalov osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu, ktoré boli predbežne 27. mája 2014 na 13. schôdzi Výboru pre kultúru NRSNM po korekciách jednotlivých článkov schválené.

Ide o pravidlá nasledujúcich celomenšinových podujatí: Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, Festivalu slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí, Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, Detského folklórneho festivalu Zlatá brána, Festivalu Stretnutie v pivnickom poli, Prehliadky slovenských divadelných súborov Divadelný vavrín a Detskej divadelnej prehliadky 3xĎ.

fastival 002

Keďže pri jednom z pravidiel (DFF Zlatá brána) na zasadnutí boli jednotlivé pripomienky, predsedníčka NRSNM vyzvala všetkých členov rady, ktorí majú pripomienky, aby ich zaslali v písanej forme a aby sa prípadne mohli zaradiť do pravidiel.