Konferencia k výročiu Univerzity Komenského v Bratislave

Pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave a 10. výročia pôsobenia Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave bola dňa 25. júna 2014 zorganizovaná Konferencia pod názvom Quo vadit celoživotné vzdelávanie pod záštitou rektora Univerzity Komenského prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. s odborným gestorstvom PaedDr. Janky Chladeckej, PhD.

V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na Konferencii vystúpila PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM a hovorila o význame celoživotného vzdelávania slovenských učiteľov v zahraničí.

zolnanova 002

zolnanova 003

zolnanova 004