Verifovani pravilnici festivala od posebnog značaja

Na 20. sednici Nacionalnog saveta slovačke nacionalne menjine u Aradcu dana 23. juna 2014. god. većinom glasova (četiri člana su bila uzdržana) su verifikovani pravilnici sedam festivala od posebnog značaja za slovačku nacionalnu manjinu koji su prethodno na 13. sednici Odbora za kulturu NSSNM 27. maja 2014. bili usvojeni.

Pošto je na sednici NSSNM u Aradcu kod pravilnika Dečijeg festivala folklora „Zlatá brána“ došlo do pojedinih primedbi, predsednica NSSNM je pozvala članove da  ukoliko imaju primedbe vezane i za ostale festivale, da ih pošalju u pismenoj formi da bi se nakon razmatranja uzele u obzir.

fastival 002