Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy

Štvrtý cyklus semináru Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy prebiehal počas dvoch septembrových víkendov v Báčskom Petrovci. Zúčastnili sa ho deviati osvetoví pracovníci na prvom stupni a piati na druhom stupni. Prvý cyklus seminára bol organizovaný ešte v septembri minulého roka a kurz doteraz absolvovalo 40 frekventatntov takmer zo všetkých slovenských prostredí.. Vedúci edukácie sú Ján Makan, Milina Florianová, Miroslav Benka, Anna Kovárová a Ružena Šimoniová Černáková. Dielne prebiehajú v divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci a v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla. 

Na tento spôsob frekventanti nadobodnú skúsenosti z divadelnej tvorby, ktoré môžu používať pri nacvičovaní detských divadelných predstavení predovšetkým na školách. Získané poznatky môžu využiť aj na kvalitnejšie a pútavejšie spracovanie rôznych vyučovacích jednotiek a tak zaujmú väčšiu pozornosť žiakov. Taktiež sa tu naučia rôzne výchovné hry, ktoré sú podkladom úspešnej edukácie detí. Časť semináru bola venovaná umeleckému prednesu a práci našich osvetových pracovníkov s recitátormi. Organizačnú podporu semináru Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy zapezpečil Výbor pre kultúru, Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci so Slovenským vojvodinským divadlom a Divadlom VHV v Báčskom Petrovci. Seminár finančne spodporili NRSNM, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.